Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawa prawna

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego zostało utworzone na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IX/47/99 z dnia 29 marca 1999 r., w sprawie połączenia Wojewódzkich Biur Planowania Przestrzennego w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie oraz Wojewódzkiego Biura Urbanistyki i Architektury w Pile w jedną jednostkę budżetową pod nazwą Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego, zmienionej następnie Uchwałą Nr XXXIV/510/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2001 r.

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego działa na podstawie:

  • Statutu nadanego Uchwała Nr XXXV/663/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2021 r.,
  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
  • Ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.